Privacybeleid

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Terug naar het oude privacybeleid

Deze webpagina vertegenwoordigt een juridisch document en is het Privacybeleid voor iMyFone en onze website ( nl.imyfone.com ) zoals vereist door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Door gebruik te maken van onze Website, Software of Mobiele app gaat u ermee akkoord volledig te voldoen aan en gebonden te zijn door het volgende beleid telkens wanneer u onze Website, Software of Mobiele app gebruikt. Neem de volgende voorwaarden zorgvuldig door.

Definities

De termen "ons", "wij", en "onze" verwijzen naar iMyFone , Onze website ( nl.imyfone.com ), de eigenaar van deze Website. Een "Bezoeker" is iemand die onze Website slechts doorbladert. Een "Lid" is iemand die zich bij onze Software heeft geregistreerd om gebruik te maken van onze Diensten. De term "Gebruiker" is een collectieve aanduiding die verwijst naar een Bezoeker, een Lid of iemand die onze Mobiele app heeft gedownload om onze Diensten te gebruiken.

Deze Privacykennisgeving beschrijft de soorten informatie die we verzamelen of ontvangen, en hoe we die informatie kunnen gebruiken. De informatie die we verzamelen omvat persoonlijke informatie en niet-persoonlijke informatie, zoals deze termen hieronder worden gedefinieerd.

De Privacykennisgeving beschrijft ook de maatregelen die wij nemen om de veiligheid van de persoonlijke informatie te beschermen. We vertellen u ook hoe u ons kunt bereiken om ons te vragen (i) toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt, deze te wijzigen of niet te gebruiken, (ii) eventuele toestemming die u ons eerder hebt gegeven in te trekken, en (iii) eventuele vragen te beantwoorden die u hebt over onze privacypraktijken.

Uw Toestemming

Door onze Website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruik van deze informatie door ons zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring en van tijd tot tijd gewijzigd. Indien wij beslissen onze privacypraktijken te wijzigen, zullen wij die wijzigingen op deze pagina bekendmaken, zodat u steeds op de hoogte bent van welke gegevens wij verzamelen, hoe wij ze gebruiken en onder welke omstandigheden wij ze vrijgeven. Controleer deze pagina van tijd tot tijd op wijzigingen, zodat u op de hoogte bent van ons meest recente privacybeleid.

Uw privacy

Wij zijn toegewijd aan het respecteren van uw privacy. Wij erkennen dat wanneer u ervoor kiest om ons informatie over uzelf te verstrekken, u ons vertrouwt om op een verantwoordelijke manier te handelen. Daarom hebben wij een beleid opgezet om uw persoonlijke informatie te beschermen. U kunt altijd onze site bezoeken en rondkijken zonder ons enige persoonlijke informatie te verschaffen. Lees verder voor meer details over onze privacy praktijken.

Onze verzameling en gebruik van persoonlijke informatie

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om één persoon te identificeren of met één persoon contact op te nemen. U kunt ervoor kiezen om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken wanneer u onze website gebruikt. Omdat we onze functies van tijd tot tijd wijzigen, kunnen de opties die u hebt om ons persoonlijke informatie te verstrekken ook veranderen, maar hier zijn enkele voorbeelden van situaties waarin u kunt besluiten om ons persoonlijke informatie te verstrekken:

 1. Contact met ons opnemen om welke reden dan ook, zoals per e-mail, met inbegrip van klantenondersteuning;
 2. Het gebruik van onze website of diensten wanneer persoonlijke informatie vereist is voor gebruik of deelname.

De persoonlijke informatie die wij van u verzamelen varieert naargelang de dienst die u gebruikt, de site die u bezoekt en de manier waarop u toegang krijgt tot de site. De persoonlijke informatie die u verstrekt kan echter over het algemeen het volgende omvatten:

 1. E-mailadres, volledige naam, postcode, land, telefoonnummer (waaronder mogelijk een mobiel telefoonnummer), uw factuuradres en andere betalingsinformatie, afhankelijk van de manier waarop u een product bij ons koopt;
 2. Details van alle verzoeken of transacties die u via de Diensten doet. Alle betalingsinformatie die u indient, wordt verzameld en gebruikt door onze betalingsverwerkers in overeenstemming met hun privacybeleid. Wij slaan uw betalingsinformatie niet op, behalve de laatste vier cijfers van uw rekening, de vervaldatum en het land, die wij nodig hebben voor belasting-, overheidsregelgevings- en veiligheidsdoeleinden;
 3. Informatie over uw activiteit op en interactie met nl.imyfone.com (zoals uw IP-adres, het type apparaat of browser dat u gebruikt, en uw acties op de site); en
 4. Communicatie die u naar ons stuurt (bijvoorbeeld wanneer u om ondersteuning vraagt, ons vragen of opmerkingen stuurt, of een probleem meldt).

Omdat wij u in deze gevallen rechtstreeks om persoonlijke informatie vragen, kunt u vaak uit onze specifieke verzoeken opmaken welke soorten informatie wij van u ontvangen. Wij verzamelen deze informatie om redenen zoals:

 1. Om uw behoeften te begrijpen en u een betere dienstverlening te kunnen bieden.
 2. Om u diensten te leveren die u via de website hebt gekocht, en om uw betalingen te verwerken.
 3. Voor statistische doeleinden en analyse voor managementdoeleinden om de website te beheren of onze producten en diensten te verbeteren.
 4. Voor het bijhouden van interne gegevens en administratieve doeleinden, en om u te informeren over onze evenementen, diensten of producten, of andere gerelateerde informatie waarvan wij denken dat die voor u van belang zou kunnen zijn, zoals hierboven uitgelegd.
 5. Om marketingberichten, nieuwsbrieven en details over ons bedrijf of de bedrijven van zorgvuldig geselecteerde derden te communiceren waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn per post of e-mail of vergelijkbare technologie (u kunt ons op elk gewenst moment informeren als u niet langer marketingcommunicatie wenst).
 6. Van tijd tot tijd kunnen wij uw informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoek of om de website aan te passen aan uw interesses.

Onze verzameling en gebruik van niet-persoonlijke informatie

Wij verzamelen ook niet-persoonlijke informatie - gegevens in een vorm die geen directe associatie met een specifiek individu toelaat. Wij kunnen niet-persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en verwerken om onze dienstverlening te verbeteren. Wanneer u bijvoorbeeld onze website gebruikt, kunnen wij gegevens verzamelen van en over de "commerciële elektronische postberichten" en "transactie- of relatieberichten" (zoals deze termen zijn gedefinieerd in de CAN-SPAM Act (15 U.S.C. 7702 et. seq.) die naar uw e-mailaccounts worden gestuurd. Wij verzamelen dergelijke commerciële transactieberichten zodat wij een beter inzicht kunnen krijgen in het gedrag van de afzenders van dergelijke berichten, en een beter inzicht kunnen krijgen in nieuwe spamtechnieken om onze producten en diensten te verbeteren.

Informatie verzameld met geautomatiseerde middelen

Wij kunnen bepaalde persoonlijke en niet-persoonlijke informatie op geautomatiseerde wijze verkrijgen wanneer u onze sites bezoekt. Het type informatie dat wij op geautomatiseerde wijze verzamelen kan variëren, maar omvat doorgaans technische informatie over uw apparaat, zoals het IP-adres of een andere apparaatidentificatie. De informatie die wij verzamelen kan ook gebruiksinformatie en statistieken over uw interactie met onze website bevatten. Deze informatie kan bestaan uit de URL's van onze webpagina's die u hebt bezocht, URL's van verwijzende en afsluitende pagina's, bekeken pagina's, tijd die u op een pagina hebt doorgebracht, aantal kliks, platformtype en andere informatie over de manier waarop u onze website hebt gebruikt.

In gevallen waarin u een mobiel apparaat gebruikt om toegang te krijgen tot onze sites, ontvangen wij informatie over de locatie van uw apparaat. In sommige gevallen, zelfs als u geen mobiel apparaat gebruikt, kan informatie over uw algemene locatie worden afgeleid uit het IP-adres van uw apparaat of de URL's die wij ontvangen.

Wij gebruiken informatie die wij op geautomatiseerde wijze verzamelen om onze gebruikers te begrijpen en hun voorkeuren te bepalen. Als gevolg daarvan kunnen wij nieuwe of gewijzigde aanbiedingen ontwikkelen en leveren, die zijn verbeterd met de voorkeuren van onze gebruikers in gedachten.

Hier volgen enkele van de soorten geautomatiseerde gegevensverzameling die kunnen plaatsvinden wanneer u onze sites gebruikt:

Webbrowsers

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt uw browser ons automatisch uw Internet protocol ("IP") adres, zodat de webpagina's die u opvraagt naar uw computer of apparaat kunnen worden gestuurd. Wij gebruiken uw IP-adres om aanvullende informatie te bepalen, zoals of de computer of het apparaat al eerder is gebruikt om onze site te bezoeken, welke functies van de site het vaakst zijn gebruikt en hoeveel tijd er op een pagina is doorgebracht.

Cookies

Raadpleeg onze pagina Cookiebeleid voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van cookies.

Hebben we toegang tot de persoonlijke gegevens op uw apparaat nadat u onze software of mobiele app hebt gebruikt, of slaat iMyFone Server deze gegevens op?

Onze diensten helpen u bij het beheren, herstellen of wissen van gegevens van uw iOS-apparaten. De gegevens die zijn opgeslagen op uw computer via iTunes of de gegevens die zijn opgeslagen op iCloud zijn hier ook bij betrokken. Wij verzamelen geen van deze gegevens en slaan ze ook niet op onze server op. Deze gegevens worden alleen op uw computer opgeslagen tenzij u toestemming geeft om ze met ons te delen anders hebben wij geen toegang tot deze gegevens.

Delen van informatie

Wij kunnen informatie over u als volgt delen of zoals anders beschreven in dit Privacybeleid:

 1. Met verkopers, creditcardverwerkers, klantensysteembeheerders en andere dienstverleners die ons helpen bij de exploitatie van onze website, het uitvoeren van onze activiteiten of het verlenen van Diensten aan u, zolang die derden ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie ("GDPR");
 2. Als reactie op een verzoek om informatie indien wij van mening zijn dat openbaarmaking in overeenstemming is met, of vereist is door, enige toepasselijke wet, regelgeving of juridische procedure;
 3. Als wij van mening zijn dat uw handelingen in strijd zijn met onze gebruikersovereenkomsten of ons beleid, of om de rechten, eigendommen en veiligheid van iMyFone of anderen te beschermen;
 4. In verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van al of een deel van ons bedrijf door een ander bedrijf; en
 5. Met uw toestemming of op uw aanwijzing.

Uw keuzes

In bepaalde gevallen kunt u keuzes hebben over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken en bekendmaken. Wij zullen u bijvoorbeeld vragen voordat wij uw persoonlijke informatie gebruiken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de doeleinden die in deze Verklaring worden genoemd.

U kunt er ook voor kiezen ons niet de informatie te geven waarom wij vragen, zoals beschreven in het gedeelte "Informatie die u ons verstrekt" van deze Mededeling. In sommige gevallen, als u besluit geen informatie te verstrekken, zullen wij niet in staat zijn u toegang te verlenen tot de site die u hebt aangevraagd, of zullen wij niet in staat zijn u de dienst, functie of informatie te verstrekken die u hebt aangevraagd.

In sommige gevallen kunt u de informatie die wij op geautomatiseerde wijze verzamelen tegenhouden of beperken. Lees de secties van deze kennisgeving getiteld "Informatie verzameld door geautomatiseerde middelen" om meer te weten te komen over hoe u de ontvangst van deze informatie kunt stoppen of beperken.

Open het Ledencentrum, u kunt inloggen op de pagina Mijn account, naar de pagina Accountbeveiliging gaan en naar het tabblad Accountannulering gaan. Of u kunt een verifieerbaar verzoek indienen om uw account te sluiten door contact op te nemen met onze ondersteuning (support@imyfone.com). We zullen uw persoonlijke gegevens die we hebben verzameld, verwijderen.

U kunt uw keuzes ook uitoefenen en wijzigen door een e-mail naar ons te sturen, zoals vermeld in het gedeelte "Hoe kunt u contact met ons opnemen" hieronder.

Hoe wij persoonlijke informatie beschermen

Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonlijke informatie te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op beveiligde servers achter firewalls.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw persoonlijke informatie die naar onze Website wordt verzonden niet garanderen; elke verzending gebeurt op uw eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en beveiligingsvoorzieningen gebruiken om te proberen ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Links naar andere websites

Onze Website bevat links naar andere websites. Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de inhoud of praktijken van deze andere website. Het feit dat wij dergelijke links aanbieden, betekent niet dat wij deze andere websites, hun inhoud, hun eigenaars of hun praktijken onderschrijven. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op deze andere websites, die onderworpen zijn aan hun privacy- en ander beleid. U dient voorzichtig te zijn en het privacybeleid te lezen van websites, diensten of externe leveranciers die u bezoekt vanaf onze website of onze producten om meer te weten te komen over hun informatiepraktijken, die aanzienlijk kunnen verschillen van de onze

Privacy van kinderen

Wij richten onze website niet op kinderen, en wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen. Als wij ontdekken dat wij onbedoeld persoonlijke informatie hebben ontvangen van een gebruiker die jonger is dan dertien jaar, zullen wij deze informatie uit onze bestanden verwijderen.

Updates van onze Privacykennisgeving

Deze Privacykennisgeving kan periodiek aan u worden bijgewerkt om wijzigingen in onze informatiepraktijken of relevante wetten weer te geven. We zullen bovenaan de Verklaring aangeven wanneer deze werd bijgewerkt. Bekijk deze Verklaring telkens wanneer u onze sites bezoekt of gebruikt om er zeker van te zijn dat u de meest recente versie hebt gelezen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacykennisgeving of als u wilt dat wij de informatie die wij over u hebben of uw voorkeuren bijwerken, neem dan contact met ons op via support@imyfone.com .

Diensten van derden

Sommige van onze producten, zoals Filme, maken gebruik van Youtube API Services, die eindgebruikers in staat stellen om video's rechtstreeks te uploaden naar YouTube vanaf de API-client.

YouTube Privacy Beleid

1. Privacy bij het uploaden naar YouTube

Bij het uploaden van inhoud naar YouTube via de software van iMyFone (bijv. Filme), is het privacybeleid van Google van toepassing op media die worden geüpload naar YouTube. U kunt het privacybeleid van Google hier bekijken: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

2. De toegang tot Youtube gegevens intrekken

U kunt de toegang van de iMyFone software (bijv. Filme) tot YouTube op elk gewenst moment intrekken via de Google beveiligingsinstellingen pagina op: https://security.google.com/settings/security/permissions