Voorwaarden en bepalingen

Een bijgewerkte versie van onze Servicevoorwaarden wordt van kracht op 25 mei 2018. Lees de bijgewerkte Servicevoorwaarden hier.

Welkom bij iMyFone. iMyFone stelt hier informatie en producten beschikbaar. Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de volgende voorwaarden. iMyFone behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en de producten, diensten, prijzen en programma's die op deze site worden vermeld op elk gewenst moment te wijzigen, en om alle rechtsmiddelen in te zetten bij overtreding van deze voorwaarden en bepalingen.

Copyright

Deze website en zijn materialen (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, geluiden en software) zijn copyright van iMyFone, dat wordt beheerd door Cleverguard Technology Co, Limited.

Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, gedistribueerd of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, inclusief fotokopieën, opnamen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iMyFone, met uitzondering van de volgende zaken:

1. U mag alleen afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf uittreksels voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

2. U mag de inhoud kopiëren naar individuele derden voor hun persoonlijk gebruik, maar alleen als u de website erkent als de bron van het materiaal.

Schadeloosstelling

U vrijwaart hierbij iMyFone volledig van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van acties, schade en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Disclaimer

Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de juistheid van de hierin opgenomen informatie te verifiëren, verstrekken wij noch derden enige garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie, het materiaal en de software die op deze website worden gevonden of aangeboden voor enig bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uit in de ruimste mate die wettelijk is toegestaan.

Het gebruik van informatie, materiaal of software op deze website is geheel voor uw eigen risico. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar is, aan uw specifieke eisen voldoen.

Sommige inhoud op onze webpagina is afkomstig van het internet, en deze is uitsluitend bedoeld voor weergave. Alle rechten voorbehouden aan de auteurs. Mocht dit uw rechten schenden, dan verzoeken wij u vriendelijk ons dit schriftelijk mede te delen. Wij zullen uw documenten zonder aarzeling en zonder vertraging verwijderen.

Links naar andere websites

Onze Service kan koppelingen bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door iMyFone.

Wij hebben geen controle over, en nemen geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U bent dus volledig verantwoordelijk voor uzelf tijdens het surfen op de websites van derden als u eventuele risico's tegenkomt.

Wij raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.

Toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u van dienst zijn, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van HK.

Handelsmerken

iMyFone is het gedeponeerde handelsmerk van iMyFone. Het is ten strengste verboden het handelsmerk van iMyFone te gebruiken op enig product of enige dienst die niet van iMyFone is, tenzij het wordt gebruikt met onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Anders zal er sprake zijn van inbreuk op het handelsmerk en oneerlijke concurrentie in strijd met de wet.

Feedback

Wij horen graag van onze gebruikers of zij vragen, verwachtingen of opmerkingen hebben, en zijn altijd geïnteresseerd in uw suggesties die ons kunnen stimuleren om onze software beter te maken. Als u ervoor kiest om opmerkingen, ideeën of feedback in te dienen, gaat u ermee akkoord dat wij vrij zijn om deze te gebruiken zonder enige beperking of vergoeding aan u.

Bedrijf

imyfone.com wordt beheerd door Cleverguard Technology Co, Limited.

HK kantoor: RM 06,13A/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR HARBOUR CITY 17 CANTON RD TST KL
Registratie nummer: 2959060

Kantoor Europa: Tricor Suite 4th Floor, 50 Mark Lane, London, United Kingdom, EC3R 7QR
Registratie nummer: 13291377